ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหนองแหน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Share on Line
Share on Pinterest