ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.128-02 สายทางบ้านเหล่าอีหมัน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest