ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และระเบียบวิธีการสอบบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.หนองเม็ก

Share on Line
Share on Pinterest