ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Share on Line
Share on Pinterest