ออกสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย "ไซโคลน"

Share on Line
Share on Pinterest