ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก

หมู่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ 0-4302-9529

อีเมลล์ admin@nongmeak.go.th

 

Share on Line
Share on Pinterest