ชื่อ
: นายวิเชียร ปะติเก
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 19