ชื่อ
: นายบุญทิ่่น ปุผาตา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20