ชื่อ
: นายวิโรจน์ ปะวะเท
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถ (กู้ชีพ)