ชื่อ
: นางเทียรทอง ฉิมพลี
ตำแหน่ง
: นักวิชาการเงินและบัญชี