ชื่อ
: นายประถม ปะทานัง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2