ชื่อ
: นายฉลอง แก้วอมร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4