ชื่อ
: นางหนูลา ปัญญา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8