ชื่อ
: นายเกยูร ปุผาลา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12