ที่อยู่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม 44170
ติดต่อ / แผนที่
โทรศัพท์ 0-4302-9529
โทรสาร 0-4302-9529
อีเมล admin@nongmeak.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ -
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.